Οι γονείς που απέκτησαν πρόωρο μωρό αλλά και όσοι μοιράστηκαν την εμπειρία μιας οικογένειας πριν και μετά τον πρόωρο τοκετό, γνωρίζουν πολύ καλά το αίσθημα της απόγνωσης και της απογοήτευσης για το ότι μια καθόλα ευχάριστη εμπειρία ζωής, ανατρέπεται ξαφνικά από ένα πρόωρο τοκετό που υποχρεώνει το βρέφος να δώσει μια δύσκολη μάχη από τις πρώτες ώρες της ζωής του.

Έστω και αν η Κύπρος και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν υψηλής ποιότητας νεογνική φροντίδα, οι ειδικές ανάγκες των πρόωρων νεογνών συχνά παραμελούνται μπροστά στην προτεραιότητα για ιατρική περίθαλψη και θεραπεία. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο υπάρχει έλλειψη λεπτομερούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την προωρότητα.

Με το έργο μας, θέλουμε να κάνουμε έκκληση για δράση στην αυξανόμενη πρόκληση της πρόωρης γέννησης και της σημαντικής επίδρασής της στα παιδιά, τις οικογένειες και την κοινωνία μας. Θέλουμε να μειώσουμε τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και ανισότητες υγείας που σχετίζονται με την πρόωρη γέννηση. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες και για να αυξηθεί το πρότυπο της φροντίδας νεογνών, ξεκινήσαμε και συντονίζουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών (EFCNI) το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Προτύπων Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία.

Kάθε χρόνο γεννιούνται 500,000 πρόωρα νεογνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καθιστά τα πρόωρα νεογνά τη μεγαλύτερη ομάδα ασθενών παιδιών στην Ευρώπη. Τα ποσοστά πρόωρου τοκετού στην Ευρώπη ποικίλουν από 6,3% έως 11,4%. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία (European Standards of Care for Newborn Health) βοηθούν στην υποστήριξη αυτών των δικαιωμάτων από την αρχή της ζωής, χρησιμεύοντας ως αναφορά για την ανάπτυξη και εφαρμογή δεσμευτικών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι Ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής, οι διαχειριστές των νοσοκομείων, οι ασφαλιστές, οι ενώσεις επαγγελματιών και ασθενών και η βιομηχανία θα πρέπει να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν τα πρότυπα και να εξασφαλίσουν ποιότητα, ισότητα και αξιοπρέπεια για τους μικρότερους.

 
   

 

 

 

 

 

 

Οι γονείς που απέκτησαν πρόωρο μωρό αλλά και όσοι μοιράστηκαν την εμπειρία μιας οικογένειας πριν και μετά τον πρόωρο τοκετό, γνωρίζουν πολύ καλά το αίσθημα της απόγνωσης και της απογοήτευσης για το ότι μια καθόλα ευχάριστη εμπειρία ζωής, ανατρέπεται ξαφνικά από ένα πρόωρο τοκετό που υποχρεώνει το βρέφος να δώσει μια δύσκολη μάχη από τις πρώτες ώρες της ζωής του.

Έστω και αν η Κύπρος και οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν υψηλής ποιότητας νεογνική φροντίδα, οι ειδικές ανάγκες των πρόωρων νεογνών συχνά παραμελούνται μπροστά στην προτεραιότητα για ιατρική περίθαλψη και θεραπεία. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο υπάρχει έλλειψη λεπτομερούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την προωρότητα.

Με το έργο μας, θέλουμε να κάνουμε έκκληση για δράση στην αυξανόμενη πρόκληση της πρόωρης γέννησης και της σημαντικής επίδρασής της στα παιδιά, τις οικογένειες και την κοινωνία μας. Θέλουμε να μειώσουμε τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και ανισότητες υγείας που σχετίζονται με την πρόωρη γέννηση. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες και για να αυξηθεί το πρότυπο της φροντίδας νεογνών, ξεκινήσαμε και συντονίζουμε μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών (EFCNI) το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Προτύπων Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία.

Kάθε χρόνο γεννιούνται 500,000 πρόωρα νεογνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καθιστά τα πρόωρα νεογνά τη μεγαλύτερη ομάδα ασθενών παιδιών στην Ευρώπη. Τα ποσοστά πρόωρου τοκετού στην Ευρώπη ποικίλουν από 6,3% έως 11,4%. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία (European Standards of Care for Newborn Health) βοηθούν στην υποστήριξη αυτών των δικαιωμάτων από την αρχή της ζωής, χρησιμεύοντας ως αναφορά για την ανάπτυξη και εφαρμογή δεσμευτικών προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι Ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής, οι διαχειριστές των νοσοκομείων, οι ασφαλιστές, οι ενώσεις επαγγελματιών και ασθενών και η βιομηχανία θα πρέπει να συνεργαστούν για να εφαρμόσουν τα πρότυπα και να εξασφαλίσουν ποιότητα, ισότητα και αξιοπρέπεια για τους μικρότερους.

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία της. Με τη χρήση των υπηρεσιών τις Ιστοσελιδας Θερμοκοιτίδας , αποδέχεστε τη χρήση των cookies.