Κύριοι στόχοι της Θερμοκοιτίδας Αγάπης είναι: (α) η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προωρότητα και τις άλλες αιτίες που επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας και (β) η στήριξη των νεογνών, των γονέων τους και του Προσωπικού της Μονάδας στον καθημερινό αγώνα τους.

Για την επίτευξη των στόχων της, η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης», διοργανώνει και υποστηρίζει κοινωνικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση και επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των οικογενειών με πρόωρα νεογνά, καθώς και στην ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας με απώτερο σκοπό την μείωση της προωρότητας στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, στηρίζει τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, τόσο μέσα από την υποστήριξη διαφόρων αιτημάτων τους όσο και μέσα από την αγορά υλικού και εξοπλισμού που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεογνών (αλλά και των γονέων τους) στη διάρκεια παραμονής τους στις Μονάδες.

Τέλος, η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» είναι σε διαρκή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης της Υγείας, προς τα οποία παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νεογνά και τους γονείς τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Θερμοκοιτίδα Αγάπης στήριξε τη δημιουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

 
   

 

 

Κύριοι στόχοι της Θερμοκοιτίδας Αγάπης είναι: (α) η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προωρότητα και τις άλλες αιτίες που επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας και (β) η στήριξη των νεογνών, των γονέων τους και του Προσωπικού της Μονάδας στον καθημερινό αγώνα τους.

Για την επίτευξη των στόχων της, η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης», διοργανώνει και υποστηρίζει κοινωνικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην προώθηση και επίλυση των ιατρικών και κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των οικογενειών με πρόωρα νεογνά, καθώς και στην ευαισθητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας με απώτερο σκοπό την μείωση της προωρότητας στην Κύπρο.

Ταυτόχρονα, στηρίζει τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, τόσο μέσα από την υποστήριξη διαφόρων αιτημάτων τους όσο και μέσα από την αγορά υλικού και εξοπλισμού που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των νεογνών (αλλά και των γονέων τους) στη διάρκεια παραμονής τους στις Μονάδες.

Τέλος, η «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» είναι σε διαρκή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης της Υγείας, προς τα οποία παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνεργασία με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα νεογνά και τους γονείς τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Θερμοκοιτίδα Αγάπης στήριξε τη δημιουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία της. Με τη χρήση των υπηρεσιών τις Ιστοσελιδας Θερμοκοιτίδας , αποδέχεστε τη χρήση των cookies.