Η Θερμοκοιτίδα Αγάπης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την NIDCAP Professional Πάνη Παντελίδη, η οποία θα επισκέπτεται τη ΜΕΝΝ σε τακτά χρονικά διαστήματα ως NIDCAP Consultant. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η προώθηση του Developmental Care και Family Centre Care στη ΜΕΝΝ, γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της Μονάδας και στην εναρμόνισή της με τα σύγχρονα ευρωπαικά πρότυπα Standarts of Care for neuborn health.

Η Πάνη Παντελίδη είναι Νεογνολογική Φυσιοθεραπεύτρια (NDT/NIDCAP[1] Professional) και ασχολείται, από το 2000, με τη νευροαναπτυξιακή φυσιοθεραπεία των βρεφών και των παιδιών, καθώς και με το ρόλο της οικογένειάς τους.

Έχει ειδικευτεί στη στήριξη της νευροανάπτυξης των πρόωρων βρεφών και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των οικογενειών τους, ενώ, για 11 χρόνια εργαζόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, στη Λευκωσία. Τα τελευταία 5 χρόνια της εργοδότησης της στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ήταν αποκλειστική συνεργάτιδα της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ως Νευροαναπτυξιακή Φυσιοθεραπεύτρια, Developmental Care Specialist/ NIDCAP Professional, υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος Kangaroo Care και εκπαιδεύτρια σε θέματα που αφορούσαν την εφαρμογή του Developmental Care / NIDCAP στη ΜΕΝΝ. Μέρος των ευθυνών της ήταν και η Συμπεριφορική Αξιολόγηση NBAS[2] και η Ποιοτική Αξιολόγηση των Γενικευμένων Κινήσεων (Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of the GMs) για πρόωρα και τελειόμηνα βρέφη. Επιπρόσθετα ήταν μέλος της κλινικής Follow Up με τους νεογνολόγους της MENN (αξιολόγηση της ανάπτυξης των αποφοίτων της ΜΕΝΝ μέχρι το δεύτερο χρόνο).

Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματός της έχει οικογενειοκεντρικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην εξατομικευμένη ανάλυση της συμπεριφοράς του σε κάθε επίπεδο, τόσο σε σχέση με τον εαυτό του, όσο και σε σχέση με τους γονείς και το ευρύτερο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον του. Το τελικό αποτέλεσμα του θεραπευτικού της σχεδιασμού συγκεντρώνει στοιχεία από τη Νευροεξελικτική Αγωγή Bobath, από τις μεθόδους έγκαιρης στήριξης της νευροανάπτυξης Developmental Care/ NIDCAP/NBAS/FINE[3], από τις πρακτικές Baby Yoga, Special Yoga, Baby Bowen και από τη μέθοδο SOS Approach to Feeding.

Από το 2013 ιδιωτεύει στη Λευκωσία, στο Developmental Care Centre (Birth to Preschool Age), το οποίο ίδρυσε με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών παιδιατρικής φυσιοθεραπείας, στήριξης και συμβουλευτικής πρόωρων και τελειόμηνων βρεφών, από τη πρώτη ημέρα της γέννησής τους μέχρι την προσχολική ηλικία, καθώς και των οικογενειών τους.

Σχεδίασε το πρότυπο πρόγραμμα «Φροντίζοντας το μωρό σας μετά την Εντατική Νοσηλεία Νεογνών», που είναι ένα πρόγραμμα στήριξης για όλη την οικογένεια και ένας οδηγός για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής του πρόωρου βρέφους.

Είναι ανώτερη εκπαιδεύτρια (Senior Faculty) της εκπαίδευσης FINE, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Επιπρόσθετα με τα καθήκοντά της ως Νεογνολογική Φυσιοθεραπεύτρια, από  τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με τη Θερμοκοιτίδα Αγάπης ως Developmental Care Specialist και NIDCAPConsultant για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου και για την εφαρμογή των  European Standardsof Care of Newborn Health στην Κύπρο, ενώ εκπροσωπεί τη Θερμοκοιτίδα Αγάπης στο European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI)

   

[1] Newborn Individual Developmental Care and Assessment Program

[2] Neonatal Behavioural Assessment Scale

[3] Family and Infant Neurodevelopmental Education, endorsed by NFI as foundation of NIDCAP education

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Θερμοκοιτίδα Αγάπης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την NIDCAP Professional Πάνη Παντελίδη, η οποία θα επισκέπτεται τη ΜΕΝΝ σε τακτά χρονικά διαστήματα ως NIDCAP Consultant. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η προώθηση του Developmental Care και Family Centre Care στη ΜΕΝΝ, γεγονός που θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της Μονάδας και στην εναρμόνισή της με τα σύγχρονα ευρωπαικά πρότυπα Standarts of Care for neuborn health.

Η Πάνη Παντελίδη είναι Νεογνολογική Φυσιοθεραπεύτρια (NDT/NIDCAP[1] Professional) και ασχολείται, από το 2000, με τη νευροαναπτυξιακή φυσιοθεραπεία των βρεφών και των παιδιών, καθώς και με το ρόλο της οικογένειάς τους.

Έχει ειδικευτεί στη στήριξη της νευροανάπτυξης των πρόωρων βρεφών και των ψυχοκοινωνικών αναγκών των οικογενειών τους, ενώ, για 11 χρόνια εργαζόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, στη Λευκωσία. Τα τελευταία 5 χρόνια της εργοδότησης της στο Μακάρειο Νοσοκομείο, ήταν αποκλειστική συνεργάτιδα της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ως Νευροαναπτυξιακή Φυσιοθεραπεύτρια, Developmental Care Specialist/ NIDCAP Professional, υπεύθυνη για την εφαρμογή του προγράμματος Kangaroo Care και εκπαιδεύτρια σε θέματα που αφορούσαν την εφαρμογή του Developmental Care / NIDCAP στη ΜΕΝΝ. Μέρος των ευθυνών της ήταν και η Συμπεριφορική Αξιολόγηση NBAS[2] και η Ποιοτική Αξιολόγηση των Γενικευμένων Κινήσεων (Prechtl’s Method on the Qualitative Assessment of the GMs) για πρόωρα και τελειόμηνα βρέφη. Επιπρόσθετα ήταν μέλος της κλινικής Follow Up με τους νεογνολόγους της MENN (αξιολόγηση της ανάπτυξης των αποφοίτων της ΜΕΝΝ μέχρι το δεύτερο χρόνο).

Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματός της έχει οικογενειοκεντρικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην εξατομικευμένη ανάλυση της συμπεριφοράς του σε κάθε επίπεδο, τόσο σε σχέση με τον εαυτό του, όσο και σε σχέση με τους γονείς και το ευρύτερο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον του. Το τελικό αποτέλεσμα του θεραπευτικού της σχεδιασμού συγκεντρώνει στοιχεία από τη Νευροεξελικτική Αγωγή Bobath, από τις μεθόδους έγκαιρης στήριξης της νευροανάπτυξης Developmental Care/ NIDCAP/NBAS/FINE[3], από τις πρακτικές Baby Yoga, Special Yoga, Baby Bowen και από τη μέθοδο SOS Approach to Feeding.

Από το 2013 ιδιωτεύει στη Λευκωσία, στο Developmental Care Centre (Birth to Preschool Age), το οποίο ίδρυσε με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών παιδιατρικής φυσιοθεραπείας, στήριξης και συμβουλευτικής πρόωρων και τελειόμηνων βρεφών, από τη πρώτη ημέρα της γέννησής τους μέχρι την προσχολική ηλικία, καθώς και των οικογενειών τους.

Σχεδίασε το πρότυπο πρόγραμμα «Φροντίζοντας το μωρό σας μετά την Εντατική Νοσηλεία Νεογνών», που είναι ένα πρόγραμμα στήριξης για όλη την οικογένεια και ένας οδηγός για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής του πρόωρου βρέφους.

Είναι ανώτερη εκπαιδεύτρια (Senior Faculty) της εκπαίδευσης FINE, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Επιπρόσθετα με τα καθήκοντά της ως Νεογνολογική Φυσιοθεραπεύτρια, από  τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με τη Θερμοκοιτίδα Αγάπης ως Developmental Care Specialist και NIDCAPConsultant για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου και για την εφαρμογή των  European Standardsof Care of Newborn Health στην Κύπρο, ενώ εκπροσωπεί τη Θερμοκοιτίδα Αγάπης στο European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI).

[1] Newborn Individual Developmental Care and Assessment Program

[2] Neonatal Behavioural Assessment Scale

[3] Family and Infant Neurodevelopmental Education, endorsed by NFI as foundation of NIDCAP education

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία της. Με τη χρήση των υπηρεσιών τις Ιστοσελιδας Θερμοκοιτίδας , αποδέχεστε τη χρήση των cookies.